Praktisk informasjon

 

Betaling

Bobilparkeringen er regulert med avgiftsparkering, 255 kr. pr. døgn. Betaling kan foretas på flere måter. Betalingsautomat er anvist med kart på infoskiltene på bobilcampen. Alternativt kan du klikke her, opprette en bruker og betale.

Bobilcampen tilbyr følgende

Toalett, dusj, strøm og vann. To tømmestasjoner – én for spillvann i bakken og én tømmevask ved siden av toalettene. Se etter skilt. Grill og urtebed til allmenn benyttelse.


Screen Shot 2018-04-13 at 10.08.35.png
Screen Shot 2018-04-13 at 10.08.24.png

Kart over bobilcampen

Her finner du frem på bobilcampen.

Kart over sentrum

Her finner du frem i sentrum av Flekkefjord.


Grill.jpg

Gode råd på bobilferie

 • Avstanden mellom bobilene må være minimum 3 meter
 • Fortelt må tas ned før natten pga. brannreglement
 • Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn
 • Montér røykvarsler i bobilen
 • Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anvist plass
 • Sørg for at kjøleskapets koplinger og flaskens munnstykke er kontrollert
 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • Elektriske apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs
 • Sjekk det elektriske anlegget
 • Husk nødnumrene – brann 110, helse 113, politi 112
 • Det nasjonale legevaktnummeret er 116 117

 

strøm.jpg

Tilkobling av bobiler til strømnettet

 • Det skal brukes godkjent gummikabel av type H07RN-F, 3x2,5mm² eller til- svarende, som er godkjent for utendørs bruk. De tynne røde plastkablene skal ikke brukes utendørs.
 • Støpsel og stikkontakt skal ha kapslingsgrad minst IP44 og være av typen industrikontakt (blå og rund).
 • Max lengde på kabelen fra tilkoblingspunkt til boenheten skal være 25 meter.
 • Dersom kabelen er på rull må den helt rulles ut før tilkobling av strøm.
 • Forgreininger fra tilkoblingspunktet til flere boenheter er ikke tillatt.
 • Ved eventuelt bruk av overganger så skal overgangene ha samme kvalitet og dimensjon som hovedkabelen.
 • Om kabelen krysser kjørebane skal den beskyttes med egnet beskyttelsesplate.
 • Husk å sjekke kabel og plugger for eventuell skade før tilkobling.

Søppel.jpg

Slik oppfører vi oss på bobilcampen

 • Kran for spillvann på bobilen skal være stengt og man tømmer kun på anvist plass. Enten i kummen eller i tømmevask. Er det ikke anviste plasser på stedet for tømming av spillvann og septikk-tank må det tas med til nærmeste lovlige tømmeplass. Ekstra septiktank kan være ei smart investering.
 • Søppel kastes på anvist plass. Respekter der det er kildesortering.
 • Ta hensyn til naboer og eventuelle stilletider.
 • Er det ikke begrensninger på bruk av åpen ild, engangsgriller og lignende må ild og grill benyt-tes med stor forsiktighet og heller ikke lage brennmerker på underlag.
 • Respekter evt. merking av vannkraner/slanger for drikkevann og ikke-drikke- vann. Benytt kun slange ved tømmestasjon til å spyle spillvannstank eller septikktank.
 • Er det ikke begrensinger på bruk av 230V aggregat eller tomgangskjøring for ladning av 12V batteri må dette gjøres til minst mulig sjenanse for naboer. Spør gjerne først, kanskje de også har lite strøm?
Screen Shot 2018-04-05 at 13.32.58.png

Grilling og åpen ild

Grill og åpen ild må kun brukes i god avstand fra bobil og brennbart materiale og helst i offentlig grillanlegg. Hvert år dør mange i drukningsulykker. Ring 110 ved ulykker. Det anbefales at det installeres røykvarsler og CO-måler i bobilen. Røykvarsleren monteres på høyeste punkt i taket, CO-varsleren monteres på laveste punkt (se monteringsveiledning på røykvarsleren). Alle bobiler skal ha brann- sulk-ningsapparat på minimum 2 kg. Bytt batteri før sesongen starter, sjekk hver måned.